Symbol Font Face Characters


Symbols


[Last Update: 03 August 2018]
Symbol characters 0-9, A-H
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H

Symbol characters I-Z
I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Symbol characters a-m
a b c d e f g h i j k l m
a b c d e f g h i j k l m

Symbol characters n-z
n o p q r s t u v w x y z
n o p q r s t u v w x y z

Symbol characters [Punctuation 1]
! @ # $ % ^ & * ( ) ` ~ - _
! @ # $ % ^ & * ( ) ` ~ - _

Symbol characters [Punctuation 2]
= + [ { ] } \ | ; : ' " , . / ?
= + [ { ] } \ | ; : ' " , . / ?

Symbol characters [Alt-0128 through Alt-0143]
0128 0129 0130 0131 0132 0133 0134 0135 0136 0137 0138 0139 0140 0141 0142 0143

Symbol characters [Alt-0144 through Alt-0159]
0144 0145 0146 0147 0148 0149 0150 0151 0152 0153 0154 0155 0156 0157 0158 0159

Symbol characters [Alt-0160 through Alt-0175]
0160 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0169 0170 0171 0172 0173 0174 0175

Symbol characters [Alt-0176 through Alt-0191]
0176 0177 0178 0179 0180 0181 0182 0183 0184 0185 0186 0187 0188 0189 0190 0191

Symbol characters [Alt-0192 through Alt-0207]
0192 0193 0194 0195 0196 0197 0198 0199 0200 0201 0202 0203 0204 0205 0206 0207

Symbol characters [Alt-0208 through Alt-0223]
0208 0209 0210 0211 0212 0213 0214 0215 0216 0217 0218 0219 0220 0221 0222 0223

Symbol characters [Alt-0224 through Alt-0239]
0224 0225 0226 0227 0228 0229 0230 0231 0232 0233 0234 0235 0236 0237 0238 0239

Symbol characters [Alt-0240 through Alt-0254]
0240 0241 0242 0243 0244 0245 0246 0247 0248 0249 0250 0251 0252 0253 0254